epc 0,4Het jaar 2014 loopt bijna ten einde en traditiegetrouw willen veel relaties nog voor de kerst een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Bijzonder dit jaar, omdat er 1 januari 2015 een aantal wijzigingen van Bouwbesluit 2012 op de planning staat, zoals de aanscherping van de EPC-eis.

Nieman Raadgevende Ingenieurs wil u vanzelfsprekend helpen met de uitwerking hiervan. Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid om de tekeningen van een bouwplan voor 1 januari 2015 in te dienen, maar om bijvoorbeeld de EPC-berekening na 1 januari 2015 in te dienen.

De gemeente doet bij ontvangst van de stukken immers eerst een volledigheidstoetsing en op basis daarvan ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens in te dienen. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een EPC-berekening in een later stadium indienen. Hierop zijn dan nog steeds de huidige Bouwbesluit-eisen van toepassing.

Wij raden wel aan om deze handelswijze van te voren te overleggen met de gemeente, desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Neemt u hierover contact op met Gerton Starink en/of Johan van der Graaf