De nieuwe minister van BZK (mevrouw Spies) heeft weer een stap gezet op het pad naar invoering van Bouwbesluit 2012. Uiteindelijk geeft het inwerkingtredingsbesluit in de Staatscourant natuurlijk pas 100% zekerheid. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Download Kamerbrief : Kamerbrief inzake-bouwbesluit 2012 publicatie en inwerking 21-12-2011

 Of lees de brief op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/21/kamerbrief-over-bouwbesluit-2012-publicatie-en-inwerkingtreding.html

Als u hierover een vraag of opmerking hebt mailt u deze dan naar : bouwbesluit2012@nieman.nl.